The SULP Junior stories have been translated into Welsh.
They can be bought separately or with the English manuals.

For prices or to order please  email orders@wendyrinaldi.com.

SET 1

§  Stori Eurig
§  Stori Gwen
§  Stori Ben a Bedwyr
§  Sioned Siaradus
§  Dwi ddim isio swnio fel hi!
§  Alys Agos a Pabi Pell 
§  Ddim yn gwybod sut ti’n edrych!?
§  Cyrff yn drewi 
§  Bwyta iach a hapus 
§  Y pethau a hoffwn 
§  Does dim angen cogio SET 2
§  Iawn neu beidio?
§  Cofio...cofio...cofio...
§  Iawn i ti ac iawn i mi
§  Ti'n gallu dweud na Bwli
§  Dydy hynny ddim yn deg!
§  Beth wyt ti'n feddwl?
§  Fi, fi, FI!
§  Paid â phigo arna' i !
§  Teimlo Emosiwn 


 

 ref:

 

  ©  WENDY RINALDI® 2012
All rights reserved